Izložba u galeriji Plava paleta 2013 god.

3.Medjunarodna izlozba Minijature 2011.Galerija TRAG Beograd

4.Bijenale

4.Medjunarodna izlozba Minijature 2012. Galerija TRAG-Beograd

5.Bijenale

5.Medjunarodna izlozba minijature 2013. Galerija TRAG Beograd

 

Izlozba u galieriji Mak u Sarajevu

Galerija Mak u Sarajevu 2010

4. Bijenale Tuzla 2007. godine

5. Bijenale Tuzla 2009. godine

Izložba u galeriji Dom mladih Zenica 2008 god.

Izložba u STREET CAFEU Zenica 2015 god.